тел./viber +38 (096) 791-79-41 admin@west-info.ua

Органомінеральні добрива

Органомінеральні добрива

0.00 грн.

Продавець:

Дворецький В.Ф., ПП - Органік Д-2М
, Мирне
Степова, 6
Миколаївська обл.
Сторінка фірми

Органомінеральні добрива - гумінові добрива, що складаються з органічної речовини і пов'язаних з нею хімічно- або адсорбційно мінеральними сполуками. Отримують органомінеральні добрива обробкою гумінових кислот або матеріалів, що містять їх (торф, буре вугілля, мули, сланці, перегній) аміаком, аміачними розчинами фосфатів, фосфорною кислотою, калійними солями. Органомінеральні добрива мають різні склад і найменування: гумофос, гумофоска, торфоаміачні добрива (ТАУ), торфомінерально-аміачні добрива (ТМАУ), гумати натрію й амонію тощо.

Органічні та органомінеральні добрива - плюси і мінуси:

- застосування відходів і речовин гумусової природи в якості органічних добрив (наприклад, гною, лігніну, підстилкового гною, різних компостів та ін.) малоефективне навіть при високих дозах внесення - 20-60 і більше т/га. Деяке підвищення врожайності сільськогосподарських культур, накопичення гумусу і поліпшення фізичних властивостей грунтів не завжди окуповує витрати на приготування і внесення лігніну, компостів на його основі та високих доз гною;

- величезна кількість відходів і речовин гумусової природи копалин (буре і кам'яне вугілля, торф, сапропель, мул тощо), виробничого (відходи гідролізної, харчової, масложирової, спиртової, цукрової, виноробної, хлопкопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості та ін .), тваринницького (гній, пташиний послід і ін.) і побутового походження можуть бути залучені в сферу виробництва добрив в якості корисної органічної складової;

- залучення в сферу виробництва добрив величезної кількості відходів і речовин гумусової природи забезпечить в 1,5-2,0 рази нарощування добривних засобів у фізичному обчисленні при тій же витраті мінерально-сировинних ресурсів;

- за допомогою хімічної активації методом нітрування, окислення, сульфірування, хлорування, нейтралізації, амонізаціі відходів і речовин гумусової природи досягається збагачення їх за вмістом активних функціональних груп, збільшення власної розчинності, що забезпечує проходження аніоно-, катіонообмінних і комплексоутворюючих процесів при потраплянні в грунт і синтезі органічних, органо-мінеральних добрив і ФАВ;

- реакційна здатність активізованих речовин гумусової природи настільки велика, що навіть високе співвідношення CaO/P2O5 в природних фосфоритах не є перешкодою для їх переробки в добрива та отримання засвоюваних фосфатів у складі готових продуктів без попереднього видалення зайвої кількості кальцію;

- при взаємодії нітратних, карбонатних, хлоридних, сульфатних і фосфатних солей кальцію, магнію, солей мікроелементів утворюються гумати металів і відповідні мінеральні кислоти;

- перехід кальцію та інших катіонів у малорозчинну гуматну форму виключає вимивання їх з грунтового горизонту при цьому вони відіграють роль інгредієнтів добрива;

- висока реакційна здатність активізованих речовин гумусової природи забезпечує залучення в сферу виробництва добрив фосфоритів будь-якої якості, включаючи позабалансові руди, відходи, солі і відходи мікроелементів, мінеральні добрива всіх видів, мінеральні та органічні кислоти, луги, що дозволяє синтезувати величезний асортимент органічних, органо-мінеральних добрив і фізіологічно активних препаратів;

- введення активізованих форм речовин гумусової природи до складу мало-або погано розчинних фосфатів підвищує розчинність фосфору, а в грунтових умовах забезпечує мобілізацію закріплених грунтових фосфатів;

- нині діючі азотно-тукові підприємства при невеликій і недорогої реконструкції цілком можуть бути переорієнтовані на виробництво органічних, органо-мінеральних добрив і ФАВ;

- активізовані речовини та відходи гумусової природи сприяють суттєвому збільшенню вмісту водо-і цитратно розчинних форм фосфору. Отримані таким чином дані переконливо доводять можливість синтезу методом механохімії органічних, органо-мінеральних добрив і ФАВ з високим вмістом засвоюваного неретроградуємого фосфору без видалення надлишкової кількості кальцію, а також без застосування або знижених (на 25-50%) витрат кислотних реагентів;

- органічні та органо-мінеральні добрива мають високу агрохімічну ефективність і мобілізуючі властивості по відношенню до незасвоюваних фосфатів. Мають у своєму складі фізіологічні і ростоактивні речовини, створюють пухку структуру, збільшують загальну поверхню обсягу готових продуктів. Сприяють адсорбуванню та утриманню вологи (до 50%), а також поживних речовин: азоту, фосфору, калію, кальцію, мікроелементів при цьому не утворюють грудок, не злежуються і не втрачають своєї розсипчастості навіть при вмісті вологи в них до 50% абс. Все це запобігає і виключає можливість вимивання елементів живлення і дозволяє значно (на 25-50%) знизити норму внесення в грунт поживних речовин;

 - застосування таких добрив дозволить знизити, а з часом зняти засолення, забезпечити оптимальний водо-повітряний режим, підвищити вміст гумусу, знизити шкідливий вплив високих доз NPK, пестицидів, отрутохімікатів і радіонуклідів, підвищити родючість грунтів, врожайність сільськогосподарських культур, їх якісну цінність і забезпечити екологічну безпеку. 

Банери